Good day! Sino yong nakabili ng #Rawlots sa #Callawa? FYI. Please share this…

Good day! Sino yong nakabili ng #Rawlots sa #Callawa? 
 FYI. 
 Please share this… -  property in Davao City

Good day! Sino yong nakabili ng #Rawlots sa #Callawa?
FYI.
Please share this message from Barangay Callawa, Buhangin District Davao City

Source


Contact us for free consultation